11
Aktualności

Kredyt na innowacje technologiczne

Małe i średnie firmy mogą skorzystać z instrumentu wsparcia finansowego mającego na celu podniesienie ich innowacyjności i konkurencyjności. Kredyt na innowacje technologiczne umożliwia im wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu. 15 lutego 2018r otwarty został  pierwszy w tym roku nabór wniosków w ramach konkursu. Więcej na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl

Wspierane typy projektów

  Projekty B+R                     


  Projekty inwestycyjne    


  Projekty infrastrukturalne


  Projekty edukacyjne


  Projekty finansowane z funduszy unijnych


  Projekty dotyczące różnych obszarów tematycznych