11
Aktualności

Definicja MŚP

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej podjęła prace nad przeglądem obowiązującej definicji MŚP wskazanej w Rekomendacji 2003/361/EC i zaprasza do wypełnienia kwestionariusza. Link do kwestionariusza:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targeted_sme_definition

Wspierane typy projektów

  Projekty B+R                     


  Projekty inwestycyjne    


  Projekty infrastrukturalne


  Projekty edukacyjne


  Projekty finansowane z funduszy unijnych


  Projekty dotyczące różnych obszarów tematycznych