11
Artykuły prasowe

Dnia 31 stycznia 2012 r. dziennik Rzeczpospolita zainicjował serię kwartalnych dodatków specjalnych poświęconych sprawom nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsza częśc serii poświęcona została sprawom finansowania projektów badawczych.

Na stronie głównej dodatku, opublikowany został artykuł ekspertów AMbER Project Group, poświęcony roli programów ramowych w budowaniu strategii organizacji na finansowanie badań i innowacji ze źródeł zewnętrznych.

Link do artykułu.

 

 

"Niewielka liczba wniosków oraz ich zachowawczość to m.in, przyczyny tego, że tak mało grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) trafia do polskich badaczy - uważa prof. Janusz Bujnicki, zdobywca dwóch takich grantów."

8.03.2013 r., PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

Link do artykułu.Wspierane typy projektów

  Projekty B+R                     


  Projekty inwestycyjne    


  Projekty infrastrukturalne


  Projekty edukacyjne


  Projekty finansowane z funduszy unijnych


  Projekty dotyczące różnych obszarów tematycznych