11
Artykuły prasowe

Dnia 31 stycznia 2012 r. dziennik Rzeczpospolita zainicjował serię kwartalnych dodatków specjalnych poświęconych sprawom nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsza częśc serii poświęcona została sprawom finansowania projektów badawczych.

Na stronie głównej dodatku, opublikowany został artykuł ekspertów AMbER Project Group, poświęcony roli programów ramowych w budowaniu strategii organizacji na finansowanie badań i innowacji ze źródeł zewnętrznych.

Link do artykułu.

 

 

"Niewielka liczba wniosków oraz ich zachowawczość to m.in, przyczyny tego, że tak mało grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) trafia do polskich badaczy - uważa prof. Janusz Bujnicki, zdobywca dwóch takich grantów."

8.03.2013 r., PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

Link do artykułu.Wspierane typy projektów

Międzynarodowe projekty badawcze                      


Międzynarodowe projekty wspierające               


Międzynarodowe projekty koordynacyjne


Międzynarodowe projekty badawczo-szkoleniowe (Akcje Marie Curie)


Projekty Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjnosci (CIP)


Projekty na konkurs „Granty na Granty”


Międzynarodowe Projekty Współfinansowane


Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki


Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju