11
Dane kontaktowe

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli sektora nauki z uczelni, instytutów PAN, instytutów badawczych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz nauki, jak również przedstawicieli sektora przemysłowego (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duży przemysł) - zainteresowanych skutecznym aplikowaniem i realizacją projektów badawczych oraz wspierających badania, finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych.


AMbER Project sp. z o.o.

Adres:

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

tel: +48 22 274 29 12

tel: +48 665 911 371

e-mail: headoffice@amberproject.pl

NIP: 525-248-78-14

REGON: 142544715

Konto bankowe:

Bank Millenium S.A.

64116022020000000170167334

   


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000362954

Biuro Prasowe

Pytania do biura prasowego prosimy kierować na adres e-mail: 

marketing@amberproject.pl