11
Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie poniższego formularza:

Wspierane typy projektów

Międzynarodowe projekty badawcze                      


Międzynarodowe projekty wspierające                   


Międzynarodowe projekty koordynacyjne


Międzynarodowe projekty badawczo-szkoleniowe (Akcje Marie Curie)


Projekty Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjnosci (CIP)


Projekty na konkurs „Granty na Granty”


Międzynarodowe Projekty Współfinansowane


Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki


Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju