11
Kim jesteśmy?


Spółka oferuje profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe i prawne w obszarze zarządzania projektami badawczymi, badawczo-szkoleniowymi i wspierającymi badania oraz prawnego bezpieczeństwa szeroko rozumianej działalności badawczej. Fundacja ProResearch aktywnie realizuje społeczny program wspierania i promocji instytucji naukowo-badawczych. Prowadzi niekomercyjną działalność w zakresie rozwoju kompetencji profesjonalnego zarządzania projektami badawczymi, badawczo-szkoleniowymi i wspierającymi badania, realizowanymi w organizacjach.

Co nas wyróżnia?

Nasze usługi

Oferta AMbER Project skierowana jest do sektora nauki oraz sektora przemysłowego. Kompleksowo odpowiada na zapotrzebowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w obszarze projektów badawczych, a oferowane usługi mają charakter unikalny w skali kraju. Szeroka oferta usług AMbER Project sp. z o.o. obejmuje zarówno działania finansowane przez Komisję Europejską (programy ramowe UE), jak również działania finansowane przez inne organizacje międzynarodowe, rządy państw (nie tylko europejskich) oraz projekty finansowane ze źródeł krajowych, w szczególności ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowego Centrum Nauki (NCN), a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). 

Klienci zainteresowani podniesieniem wiedzy i kompetencji własnej kadry w skutecznym aplikowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi, mogą skorzystać z oferty specjalistycznych usług szkoleniowych. Nasze szkolenia to zajęcia o interaktywnym i doradczym charakterze, oparte o autorskie moduły naszych ekspertów. Jednym z fundamentalnych szkoleń, skierowanym do zespołów chcących doskonalić kompetencje w skutecznym aplikowaniu i realizowaniu projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) jest Metodyka Zarządzania Projektem Badawczym - Metodyka ProResearch. Jest to jednocześnie najbardziej cenione i lubiane szkolenie naszych Klientów.

W związku z wieloletnim doświadczeniem naszych ekspertów w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych), jesteśmy aktywnymi uczestnikami realizowanych obecnie projektów badawczych i wspierających. W planowanych projektach możemy pełnić rolę koordynatora lub partnera, wspierając lidera naukowego i pozostałych członków zespołu projektowego w skutecznym aplikowaniu, a następnie zarządzaniu finansami, dbaniem o aspekty prawne, a także o właściwe zarządzanie prawami własności intelektualnej i bezpieczeństwo podpisywanych umów.

 Nasz zespół

Tym, co wyróżnia AMbER Project jest zespół, który tworzą eksperci doświadczeni w aplikowaniu, realizacji i obsłudze projektów badawczych, badawczo-szkoleniowych i wspierających, finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych. Wiedza i kompetencje naszych specjalistów są od lat cenione przez zespoły realizujące projekty. Nasi eksperci stale rozwijają swoje kompetencje, by służyć Klientom najbardziej aktualną i najpełniejszą wiedzą - prowadzą regularne badania w zakresie profesjonalizacji zarządzania badaniami projektami badawczymi, uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych, a ich publikacje w obszarze zarządzania badaniami i aspektów prawnych pojawiają się w fachowej prasie. 

Nasi Klienci

Do grona naszych stałych klientów, należą firmy z sektora MŚP jak również duże firmy, największe polskie uczelnie, czołowe instytuty badawcze oraz Instytut Polskiej Akademii Nauk. Klienci korzystają z naszego wsparcia zarówno na etapie planowania i przygotowania wniosków projektowych, definiowania i negocjacji umów z partnerami, jak również w fazie realizacji projektów i końcowego rozliczania projektów. W trakcie realizowanej współpracy dbamy o bezpieczeństwo prawne i finansowe przygotowywanych i realizowanych projektów, co daje gwarancję sprawnie i bezpiecznie zrealizowanego przedsięwzięcia. Nasz zespół prawny, koordynowany przez doświadczonego radcę prawnego, wspiera klientów również w zagadnieniach prawnych w ramach realizowanej statutowej działalności badawczej. 

"Gdy wyniki zespołu są lepsze od wyników jednostek, a jego członkowie nauczą się sobie ufać, doskonałość staje się rzeczywistością."

Joe Paterno, Penn State Univeristy
Obszary tematyczne

Zarządzanie w badaniach

Doradztwo prawne w badaniach