11
Kim jesteśmy?


Spółka oferuje profesjonalne usługi doradcze i szkoleniowe w obszarze szeroko rozumianego zarządzania projektami, w tym projektami dofinansowanymi ze środków unijnych. Naszą działalność rozpoczęliśmy w roku 2010, koncentrując się wówczas przede wszystkim na szczególnej grupie projektów jaką są projekty badawcze. Z biegiem lat, poszerzyliśmy ofertę wsparcia i dzisiaj z sukcesem wspieramy naszych klientów w planowaniu i realizacji projektów badawczych, inwestycyjnych, edukacyjnych i infrastrukturalnych finansowanych ze źródeł unijnych i prywatnych, jak też opartych o montaż finansowy środków publicznych i prywatnych. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w różnych obszarach tematycznych w tym np. energii, IT, medycyny (w tym badań klinicznych), biotechnologii, czy elektroniki elastycznej.

 

Co nas wyróżnia?

 

Nasze usługi

Oferta AMbER Project skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, ale też instytucji naukowych (uczelni wyższych, instytutów badawczych)

Kompleksowo odpowiada na zapotrzebowanie naszych Klientów w zakresie:

 • wsparcia w budowaniu strategii planowania udziału w projektach, zgodnie z celami organizacji
 • zbierania wymagań do tworzenia dokumentacji analityczno-projektowej
 • przygotowania analiz biznesowych, biznes planów oraz prognoz finansowych
 • opracowania dokumentów aplikacyjnych o środki unijne (projekty krajowe i międzynarodowe)
 • przygotowania niezbędnych umów w projektach (umowy konsorcjum, umowy warunkowe, umowy o współpracy, w tym o poufności, szczegółowe umowy regulujące kwestie praw własności intelektualnej w projektach)
 • wsparcia w zarządzaniu realizowanymi projektami (zgodnie z metodyką obowiązującą u Klienta, lub wsparcie w zastosowaniu optymalnej metodyki zarządzania projektami w zależności od rodzaju realizowanych projektów).
 • zarządzania finansami w projektach (budżetowanie, monitorowanie kosztów, rozliczanie)
 • rozwijania dojrzałości projektowej organizacji
 • opracowania strategii promocji rezultatów projektów, wraz z opisaniem optymalnych narzędzi promocyjnych
 • opracowania analiz opłacalności wdrożenia planowanych wyników projektów
 • wsparcia w poszukiwaniu partnerów/podwykonawców do planowanych projektów (w kraju i za granicą, różne obszary tematyczne i branże)
 • szkolenia kadry w obszarze zarządzania projektami, w tym aplikowania i realizacji projektów unijnych (szkolenia otwarte i zamknięte)

 

Nasz zespół

Nasi eksperci są aktywnymi uczestnikami projektów, jako kierownicy projektów lub też pełnią rolę wsparcia, blisko współpracując z Klientem w ramach realizowanych projektów.

Nasi eksperci posiadają aktualne certyfikaty PRINCE2, AgilePM, PMP. Jesteśmy przygotowani by pracować z klientem wg. obowiązującego w organizacji standardu zarządzania projektami. Ponadto opracowaliśmy autorską metodykę zarządzania projektami badawczymi, którą z powodzeniem wdrażamy i stosujemy w zarządzaniu projektami B+R (Metodyka ProResearch).

"Gdy wyniki zespołu są lepsze od wyników jednostek, a jego członkowie nauczą się sobie ufać, doskonałość staje się rzeczywistością."

Joe Paterno, Penn State Univeristy
Obszary tematyczne

Zarządzanie w badaniach

Doradztwo prawne w badaniach