11
Nasza misja

Naszą misją jest kompleksowe wsparcie naszych klientów w skutecznym zarządzaniu projektami podejmowanymi zgodnie z celami strategicznymi organizacji. Chcemy wspierać naszą rzetelną wiedzą i dzielić się doświadczeniem, by planowanie i realizacji projektów przez naszych Klientów była aktywnością coraz bardziej doskonałą, dającą satysfakcję i komfort pracy oraz realizację założonych celów. Znamy i rozumiemy wagę czynnika ludzkiego w procesie zarządzania projektami, dlatego istotne są dla nas budowane relacje i współpraca oparta na zaufaniu i lojalności.

"Jeżeli człowiek idzie pewnie do przodu w stronę swych marzeń... Zazna niespodziewanego w naszych czasach sukcesu. "

Henry David Thoreau
Nasz Kodeks Etyki

Działalność AMbER Project oparta jest na najwyższych standardach etycznych, zarówno w kontaktach z Klientami, jak i w ramach wewnętrznej współpracy Ekspertów. Czytaj więcej>>