11
NASZ KODEKS ETYKI

Działalność AMbER Project jest na najwyższych standardach etycznych, zarówno w kontaktach z Klientami, jak i w ramach wewnętrznej współpracy Ekspertów. Nasz Kodeks stanowi gwarancję dbania o najwyższy poziom jakości świadczonych usług, jak również jest potwierdzeniem kluczowych wartości we współpracy z naszymi Klientami i Partnerami: zaufania, partnerstwa, uczciwości, profesjonalizmu zawodowego oraz dbałości o powierzane nam interesy.

Jesteśmy przekonani, iż etyka w biznesie obliguje do najwyższych standardów zachowań, świadczących o odpowiedzialności Spółki wobec wszystkich jej interesariuszy, zarówno tych którzy Spółkę tworzą, jak i tych z którymi współpracujemy.Obok misji AMbER Project, nasz Kodeks Etyki stanowi ważny element rozwoju Programu Etycznego.

Wspierane typy projektów

Międzynarodowe projekty badawcze                      


Międzynarodowe projekty wspierające          


Międzynarodowe projekty koordynacyjne


Międzynarodowe projekty badawczo-szkoleniowe (Akcje Marie Curie)


Projekty Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjnosci (CIP)


Projekty na konkurs „Granty na Granty”


Międzynarodowe Projekty Współfinansowane


Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki


Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju