11
W czym wspieramy?

Oferta AMbER Project to pomoc doradcza oraz najwyższej jakości szkolenia i warsztaty prowadzone zarówno w formułach otwartych jak i dedykowanych.

Jesteśmy gotowi służyć Państwu doświadczeniem i wsparciem ukierunkowanym zarówno na pojedynczy projekt jak i cały portfel badawczy. Zachęcamy i wspieramy w definiowaniu oraz prowadzeniu programów rozwoju wewnętrznego organizacji, dedykowanych profesjonalizacji procesu zarządzania w badaniach.

W obszarze zarządzania oraz doradztwa prawnego w badaniach, wspieramy zarówno w zagadnieniach występujących w ramach statutowej działalności badawczej instytucji, jak również przygotowywanych i następnie realizowanych projektach badawczych i wspierających badania, finansowanych z różnorodnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych Unii Europejskiej.

Na Państwa życzenie angażujemy naszą ekspertyzę w celu kompleksowego przygotowania wniosku projektowego o charakterze badawczym, czy wspierającym badania, poszukiwania partnerów oraz późniejszego zarządzania projektem. Jesteśmy również gotowi wspierać Państwa w procesie podnoszenia komeptencji pracowników poprzez dedykowane szkolenia
i warsztaty, opracowywane zgodnie z potrzebami danej organizacji. Wreszcie skutecznie doradzamy w budowania efektywnego wsparcia instytucjonalnego dla realizacji projektów badawczych i wspierających w organizacji (Research Support Office - RSO) oraz wspieramy w rozwijaniu dojrzałości projektowej organizacji w badaniach.

Tam gdzie wypracowywane dla Państwa zagadnienie będzie wymagało opinii Radcy Prawnego, nasi partnerzy z Kancelarii, doświadczeni prawnicy, otoczą Państwa kompleksową opieką prawną.

"Menadżer ... ustala cele... organizuje... motywuje... komunikuje się.... mierzy... i doskonali umiejętności pracowników. Robi to każdy menadżer - bez względu na to, czy jest tego świadom, czy nie. Menadżer może robić to dobrze albo źle, ale robi to zawsze "

P. Drucker
Wspierane typy projektów

Międzynarodowe projekty badawcze                      


Międzynarodowe projekty wspierające       


Międzynarodowe projekty koordynacyjne


Międzynarodowe projekty badawczo-szkoleniowe (Akcje Marie Curie)


Projekty Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjnosci (CIP)


Projekty na konkurs „Granty na Granty”


Międzynarodowe Projekty Współfinansowane


Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki


Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju