11
Doradztwo prawne w badaniach

Doradztwo prawne w działalności badawczej, jest jedną z naszych kluczowych kompetencji. Nasze wsparcie oferujemy zarówno przy zagadnieniach pojawiających się w ramach bieżącej działalności badawczej realizowanej w instytucji, jak również na etapie przygotowania, realizacji i zamykania projektów badawczych oraz wspierających badania, finansowanych ze źródeł zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
Naszym priorytetem jest świadczenie realnego wsparcia, poprzez oferowanie konkretnych odpowiedzi na stawiane przez Klientów pytania. Jest to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów, zawsze stawiających na pierwszym miejscu, bezpieczeństwo prawne proponowanych rozwiązań.

Istotnym atutem oferty AMbER Project jest możliwość świadczenia wsparcia także w kwestiach indywidualnych, niszowych problemów prawnych, wynikających ze szczególnej specyfiki organizacji, czy typu realizowanego projektu. Stąd nasza oferta obejmuje szeroki zakres wsparcia prawnego dla wszystkich form działalności badawczej.

Pełen zakres merytoryczny wsparcia prawnego obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • podatki dochodowe w pracach badawczych i w usługach wspierających;
 • wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla dochodów z projektów;
 • prawa własności intelektualnej;
 • działalność typu spin-off i spin-out oraz formy alternatywne;
 • reforma nauki i szkolnictwa wyższego 2010-2011;
 • komercjalizacja i wdrażanie wyników badań;
 • zamówienia publiczne w pracach badawczych;
 • wewnętrzne regulacje prawne uczelni, instytutów PAN, instytutów badawczych;
 • zasady zatrudniania specjalistów w projektach badawczych;
 • zasady wynagradzania specjalistów w projektach badawczych;
 • umowy w projektach badawczych;
 • analiza zasad prawnych realizacji międzynarodowych i krajowych projektów badawczych;
 • ocena prawnego przygotowania instytucji do realizacji określonego projektu;
 • inne indywidualne, niszowe, zagadnienia prawne dotyczące realizacji prac badawczych, zlecone przez Klienta.

W ramach wsparcia prawnego w działalności badawczej, oferujemy również autorskie warsztaty dla kadry zarządzającej, administracyjnej i naukowej, organizacji sektora zarówno naukowego jak i przemysłowego.

Do dyspozycji naszych Klientów pozostają prawnicy, a także specjaliści ds. audytu. Współpracujemy także z doświadczoną Kancelarią Radcowską.

"Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe"

Możliwości współpracy

Jak współpracujemy?

 • pojedyńcze zlecenia.
 • stałe umowy o współpracy.

Formy realizacji zleceń:

 • pisemne analizy i opinie.
 • osobiste spotkania, w tym udział w negocjacjach i rozmowach partnerskich z podmiotami trzecimi.
 • tworzenie wniosków i pism w ramach procedur administracyjnych i sądowych.
 • doradztwo świadczone drogą e-mail lub telekonferencji.