11
Klinika prawa dla start-upów

Klinika prawa dla innowacyjnych Start-upów AMbER Project Group jest dedykowanym narzędziem dla wsparcia tych wszystkich, którzy są właścicielami rozwiązań innowacyjnych z przeznaczeniem na ich komercjalizację.

Rozwój przedsięwzięcia o charakterze Start-up niesie ze sobą szereg ryzyk o charakterze prawnym. W szczególności ryzyka te wiążą się z właściwą ochroną praw własności intelektualnej – zarówno w stosunku do osób trzecich, jak i w ramach stosunków prawnych między ich współautorami.

Najistotniejszym narzędziem tej ochrony są umowy, które nie mogą pełnić jedynie roli formalnej, ale muszą dawać rzeczywiste wsparcie w procesie ochrony praw.

Eksperci AMbER Project Group posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu wsparcia prawnego w zakresie ochrony rozwiązań innowacyjnych.

W ramach Kliniki prawa dla innowacyjnych Start-upów AMbER Project Group, dokonujemy także oceny, na ile bezpieczne – pod względem zachowania praw do rozwiązania innowacyjnego – jest uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Warunkiem bowiem uczestnictwa w szeregu takich projektów, jest udzielenie posiadanych praw osobom trzecim.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Kliniki prawa dla innowacyjnych Start-upów AMbER Project Group odbywają na podstawie stosownych umów o zachowaniu poufności przez ekspertów AMbER Project Group.

Zakres wsparcia

  • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia praw własności intelektualnej.
  • Doradztwo w zakresie tworzenia umów i negocjacji z kontrahentami lub podmiotami finansującymi rozwój przedsięwzięcia, w tym z „aniołami biznesu”.
  • Doradztwo w zakresie podziału i zabezpieczenia praw między współtwórców rozwiązań innowacyjnych.
  • Pomoc przy mediacji między współautorami rozwiązań innowacyjnych.