11
Pisanie wniosków projektowych

Pisanie wniosków projektowych

Projekty badawcze i wspierające badania to projekty, po które coraz częściej można sięgać w ramach zewnętrznych programów badawczych (krajowych i międzynarodowych). W dominującej większości to projekty będące efektem współpracy naukowo-przemysłowej.

Ubieganie się o dofinansowanie na takie projekty odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez instytucje zarządzające poszczególnymi programami badawczymi.

Regularnie od kilku lat wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu wniosków projektowych finansowanych w ramach programów krajowych, jak i międzynarodowych, aby możliwa była realizacja innowacyjnych, tak potrzebnych gospodarce i społeczeństwu pomysłów. Jesteśmy by wspierać od momentu zgłoszenia pomysłu na projekt, zbudowania najoptymalniejszej współpracy opartej o korzystne dla wszystkich partnerów warunki prawne i finansowe, przejmujemy gro pracy związanej z przygotowaniem doskonałego wniosku projektowego.

Przygotowanie projektu badawczego lub wspierającego badania oznacza bliską współpracę z Klientem, który najlepiej rozumie merytorykę projektu i szczegóły naukowe pomysłu. Doceniane i potwierdzone referencjami współprace prowadzimy w klimacie zaufania, konstrukywnych dyskusji, z potwierdzeniem stosownymi dokumentami zasad poufności.

 

Laboratorium pomysłu na projekt

"Laboratorium pomysłu" to usługa, która może być realizowana odrębnie, lub może stanowić integralny element kompleksowej usługi polegającej na całościowym przygotowaniu wniosku projektowego. Polega na zdefiniowaniu finalnego kształtu pomysłu na projekt i wynikającej z niego koncepcji projektu.

Pomysł na projekt zawsze wymaga dokładnej analizy pod kątem wymogów konkretnego konkursu, na który projekt ma być przygotowany. "Reżim finansowania publicznego" powoduje bowiem, że zakres danego konkursu jest w pewnym sensie narzucony i zakres składanego projektu wynikającego z przyjętego pomysłu, musi wpisać się w ramy konkursu.

Skutecznie wspieramy naszych Klientów w dyskusji nad finalnym kształtem pomysłu na projekt, dopasowanego do zakresu konkursu,weryfikujemy najważniejsze kryteria formalne i merytoryczne.

 

Poszukiwanie partnerów

Poszukiwanie partnerów to proces który jest wpisany w przygotowanie projektu. Przy doborze partnerów warto rozważyć listę kontaktów, które posiadamy oraz sięgnąć po jeszcze nieznane nam, ale potrzebne ze względu posiadane kompetencje i kadrę organizację.

Skutecznie wspieramy Klientów w poszukiwaniu partnerów do projektów (tak krajowych, jak i międzynarodowych). Jest to możliwe, dzięki licznym, wieloletnim kontaktom posiadanym przez naszych ekspertów, będących rezultatem prowadzonych od lat współprac w kraju i za granicą.

Wsparcie w doborze najlepszych partnerów, ściśle łączymy z wymogami merytorycznymi i formalnymi wybranego konkursu.

Na etapie przygotowania wniosku projektowego, wspieramy konsorcjum w wypełnieniu wszystkich kryteriów formalnych, w tym przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (tj. wymaganych formularzy i oświadczeń). Dbamy również o przygotowanie najbardziej optymalne dla Klienta i pozostałych partnerów treści umowy Konsorcjum, wspieramy w negocjacji jej postanowień.

 

Przygotowanie wniosku projektowego we współpracy z Klientem

Rola projektów badawczych w działalności organizacji z sektora naukowego oraz sektora przemysłowego systematycznie rośnie. Sięganie po zewnętrzne źródła finansowania podyktowane jest koniecznością reagowania na wzrastającą dynamikę otoczenia, podnoszenia innowacyjności ofertowanych produktów i usług, a także chęcią promocji kompetencji organizacji oraz potrzebą dynamicznego rozwoju.

Proces przygotowania wniosków projektowych należy postrzegać jako "mały projekt", który w organizacji trzeba solidnie przemyśleć i zorganizować by aplikowanie o środki okazało się skuteczne. W zależności od programu, w ramach którego składany jest wniosek projektowy, występują w tym procesie różnorodne działania, których realizacja wymaga niejednokrotnie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także oszacowania bezpiecznego czasu na przygotowanie i złożenie wniosku oraz przemyślanego zaplanowania zasobów ludzkich oraz finansowych.

Faza rozpoczęcia przygotowania wniosku projektowego następuje po zdefiniowaniu nowatorskiego pomysłu na projekt oraz określeniu składu konsorcjum. Wraz z początkiem prac nad treścią wniosku należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
- Czy czas, który pozostał do zamknięcia konkursu pozwoli na przygotowanie wniosku projektowego?
- Czy nasz zespół ma wystarczającą wiedzę o programie, na który składany jest wniosek projektowy, by przygotować konkurencyjną koncepcję projektu i spełnić oczekiwania ewaluatorów?
- Czy mamy pomysł jak przypisać role w zespole, by proces przygotowania wniosku projektowego był skuteczny?
- Czy wiemy, jak opracować optymalny budżet dla całego konsorcjum?
- Czy potrafimy uzasadnić innowacyjność naszego pomysłu w odniesieniu do istniejących rozwiązań?
- Czy wiemy o jakie aspekty prawne powinniśmy zadbać na etapie przygotowania i realizacji projektu, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej organizacji?
- Czy wiemy na co zwracają szczególną uwagę ewaluatorzy podczas oceny wniosku?

Proces przygotowania wniosku projektowego jest niezwykle czasochłonny, dlatego też podejmując decyzję o pisaniu go bez wsparcia ze strony firmy zewnętrznej, należy liczyć się z trudnościami w łączeniu codziennych obowiązków zawodowych z pracą nad projektem. Odpowiadając na ten problem, AMbER Project Group oferuje Klientom usług kompleksowego przygotowania wniosku projektowego.

Na etapie pisania wniosku projektowego, nasi eksperci udzielą wyczerpującej odpowiedzi na każde Państwa pytanie, optymalnie zaplanują tryb pracy nad wnioskiem, udzielą rekomendacji w dziedzinie prawa, zarządzania, finansów i rachunkowości, promocji projektu i rozpowszechniania wyników, czy merytorycznej tematyki projektu, a także zadbają o poprawność formalną i spójność merytoryczną wniosku. Tak przygotowany wnisek, będący rezultatem efektywnej współpracy ekspertów AMbER Project Group z Klientem, znacząco zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

"Zarządzanie projektami badawczymi jest jak podtrzymywanie ognia doskonałości i przywództwa. Menadżerowie badań, tak jak mityczny Prometeusz, mają zadanie nieustannie wspierać naukowców na całym świecie poprzez swój profesjonalizm "

”Journal of Research Administration”, 2007
Wspierane typy projektów

  Projekty B+R                     


  Projekty inwestycyjne    


  Projekty infrastrukturalne


  Projekty edukacyjne


  Projekty finansowane z funduszy unijnych


  Projekty dotyczące różnych obszarów tematycznych