11
Prawa Własności Intelektualnej

Realizacja projektów badawczych, jak i sama działalność badawcza, wiąże się nierozłącznie
z obrotem prawami własności intelektualnej (IPR). Własność intelektualna, jest bowiem podstawowym produktem takich projektów i działalności o takim twórczym charakterze.

Zarządzanie oraz ochrona praw własności intelektualnej w projektach badawczych, jest jednym
z głównych obszarów naszej działalności w ramach oferowanego wsparcia prawnego na rzecz naszych Klientów.
Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych wiążą się nierozłącznie z umowami
(w szczególności z umową konsorcjum), jak również z wewnętrznymi regulacjami
w instytucji
. Dlatego też świadczymy kompleksowe usługi wsparcia prawnego w zakresie praw własności intelektualnej zarówno w kontekście umów, jak i regulacji prawnych istniejących po
stronie Klienta.

Oferta usług AMbER Project obejmuje wsparcie Klientów w zakresie:

  • przygotowania do tworzenia własności intelektualnej;
  • przygotowania do nabycia własności intelektualnej;
  • zarządzania i ochrony własnością intelektualną w instytucji;
  • wdrażania lub zbywania własności intelektualnej, w tym jej komercjalizacji.

Pełen zakres usług AMbER Project w obszarze prawa, znajduje się na podstronie dotyczącej doradztwa prawnego w badaniach.

Co oferujemy?

W zakresie wsparcia dotyczącego praw własności intelektualnej oferujemy:

  • przygotowywanie analiz i informacji prawnych.
  • kompleksowe przygotowywanie i opiniowanie umów oraz regulaminów.
  • wsparcie w procesie negocjacji z osobami trzecimi.
  • bieżące doradztwo.