11
Rozwijanie dojrzałości projektowej w badaniach

Zarządzanie projektami badawczymi należy do permanentnie i dynamicznie rozwijanych obszarów funkcjonowania wielu organizacji. W przypadku instytucji naukowych stało się wręcz procesem obligatoryjnym. Udział w międzynarodowych projektach badawczych wpływa bowiem bezpośrednio na percepcję danej instytucji na rynku oraz jej pozycję w rankingach na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Z kolei strategia badawcza organizacji to swoiste know-how, pozwalające budować istotne przewagi konkurencyjne. 
Sukces projektów badawczych zależy od wielu czynników o charakterze operacyjnym i strategicznym, tworzących łącznie system zarządzania projektami badawczymi zwany inaczej modelem dojrzałości projektowej w badaniach. O dojrzałości projektowej instytucji świadczy m.in. to jak rozwija swoją strategię badawczą, jak promuje i zachęca do rozwoju personel zaangażowany w zarządzanie projektami badawczymi, jak tworzy system wsparcia instytucjonalnego dla zespołów badawczych (RSO), jak standaryzuje dobre praktyki zarządzania projektami badawczymi?
Instytucje, których ambicją jest stałe podnoszenie kompetencji w obszarze zarządzania badaniami wypracowują strategię rozwijania swojej dojrzałości projektowej. Z kolei naszą ambicją jest wspierać Państwa w tym procesie. W AMbER Project jesteśmy przekonani o tym, że zaawansowane zarządzanie oraz długofalowa strategia badawcza skutecznie wspierają doskonałość badań.
Advanced Management to back up Excellence in Research!

"Pytania jakie na pewno warto sobie zadać: Jaka jest strategia organizacji na uczestnictwo w projektach badawczych? Jaka jest moja indywidualna strategia na rozwój w obszarze projektów badawczych? "

W czym wspieramy?

W zakresie wsparcia dotyczącego rozwijania dojrzałości projektowej instytucji w badaniach oferujemy Państwu:

  • Audyty / diagnozę dojrzałości  instytucji w obszarze zarządzania projektami badawczymi,
  • Projektowanie strategii rozwoju dojrzałości projektowej instytucji
  • Bezpośrednie doradztwo w procesie wdrażania strategii  wspierającej działalność badawczą instytucji
  • Projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań organizacyjnych wspierających działalność badawczą typu RSO  (Research Support Office)
  • Pomoc w kształtowaniu oraz rozwijaniu modeli kompetencji menedżerskich na potrzeby zarządzania projektami  badawczymi – tworzenie koncepcji rozwoju menedżerów badań