11
Szkolenie:„Budowanie strategii na udział w projektach badawczych oraz skuteczne przygotowanie wniosków projektowych na projekty badawcze"

Wyjątkowe warsztaty pt. „Budowanie strategii na udział w projektach badawczych oraz skuteczne przygotowanie wniosków projektowych na projekty badawcze”.

20-21 czerwca 2017r, Warszawa

Liczba uczestników: 7 osób

 

Cel warsztatu:

Celem warsztatu jest:

 • przekazanie uczestnikom wiedzy odnośnie metodyki planowania udziału w projektach badawczych dofinansowanych z krajowych i międzynarodowych programów badawczych (budowanie strategii na udział)
 • przekazanie uczestnikom wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie takiego przygotowania wniosków projektowych, by maksymalnie zwiększyć szanse na sukces składanych projektów.

 

Dlaczego to jest wyjątkowe spotkanie?

 • autorski, praktyczny program, oparty wyłącznie o najlepsze praktyki planowania i przygotowania projektów badawczych.
 • opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w odniesieniu do zagadnień programu spotkania, znacząco wpłynie na skuteczność przygotowania przyszłych wniosków projektowych.
 • zdobycia praktycznych umiejętności właściwego przygotowania tych części wniosku projektowego, które sprawiają szczególną trudność przygotowującym i mają bezpośrednie odzwierciedlenie w kryteriach ewaluacji projektów badawczych.
 • dwa dni praktycznej pracy warsztatowej, w bardzo małym gronie, prowadzone przez jednego
 • z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie w Polsce (ekspert prowadzący szkolenie).

 

Metody pracy:
Zajęcia mają charakter interaktywny.

Forma pracy: krótkie wykłady wprowadzające kolejne obszary wiedzy, ćwiczenia praktyczne, dyskusja moderowana. Większość omawianych zagadnień ćwiczona jest na przykładach z rzeczywistych wniosków projektowych składanych w ramach programów krajowych (szczególnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i międzynarodowych (Horyzont 2020) oraz autentycznych uwagach recenzentów.

 

Zakres warsztatu:

Wprowadzenie

 • Specyfika projektów badawczych
 • Kryteria sukcesu projektu badawczego
 • Podmioty realizujące projekty badawcze. Różnice w potrzebach i oczekiwaniach. Formalne wymogi uczestnictwa.
 • Główne instytucje finansujące i nadzorujące realizację projektów badawczych. Specyfika i wynikające z niej wymogi stawiane projektom.
 • Charakterystyka konkursów na projekty badawcze.

Strategia na udział w projektach badawczych dofinansowanych z programów krajowych
i międzynarodowych

 • Mierzenie sukcesu organizacji realizującej projekty badawcze.
 • Obawy i ograniczenia organizacji realizującej projekty badawcze.
 • Rola poszczególnych typów projektów badawczych.
 • Kluczowe elementy strategii organizacji na udział w projektach badawczych.
 • Kluczowe elementy strategii osób indywidualnych na udział w projektach badawczych.
 • Budowanie strategii na udział w projektach badawczych.

Od pomysłu do wniosku projektowego

 • Procesy/obszary wiedzy w fazie przygotowania wniosku projektowego na projekt badawczy
 • Organizacja procesu przygotowania wniosku projektowego;
 • Kryteria oceny składanych wniosków.
 • Sekrety programów badawczych.
 • Wypracowanie pomysłu na projekt.
 • Definiowanie koncepcji i Planu Pracy projektu.
 • Definiowanie Konsorcjum projektowego.
 • Planowanie i przedstawienie procedur zarządzania projektem.
 • Definiowanie budżetu projektu.
 • Przedstawienie potencjalnego wypływu projektu.
 • Opracowanie planu upowszechniania i wykorzystania wyników projektu.

Zamknięcie warsztatu

 

Warunki uczestnictwa w warsztacie

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 1450zł + VAT (23%)
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad i przerwy kawowe.

W przypadku rejestracji do dnia 5 czerwca br. włącznie, oferujemy 15 % rabat od ceny podstawowej.

Osobom reprezentującym organizacje współpracujące z nami na stałych umowach ryczałtowych, oferujemy 30% rabatu od ceny podstawowej.

Sposób rejestracji na warsztat

Zgłoszenie na warsztat odbywa się poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny w panelu bocznym) na adres email headoffice@amberproject.pl

Po otrzymaniu wypełnionego formularza, prześlemy potwierdzenie rejestracji na spotkanie.
Podstawą dokonania płatność za szkolenie jest faktura, przesyłana w ciągu 14 dni od dnia rejestracji.
 
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu później niż 14 dni, a wcześniej, niż 7 dni przed jego rozpoczęciem Organizator zwraca 50% kosztów udziału.
Zgłoszenie rezygnacji w okresie równym lub krótszym niż 7 dni przed szkoleniem nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, w przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby uczestników.