11
Szkolenie: „Metodyka ProResearch zarządzania projektami badawczymi realizowanymi w ramach programów międzynarodowych i krajowych”

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i podniesienie wybranych kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, w szczególności finansowanymi ze środków programu ramowego UE - Horizon 2020. Wiedza praktyczna przekazywana w trakcie szkolenia wzmocni i ukierunkuje kompetencje uczestników na potrzeby realizacji projektów, zarówno po stronie partnera jak i koordynatora.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie ma charakter szkoleniowo-doradczy, a prowadzone jest w oparciu o autorską Metodykę Zarządzania Projektem Badawczym - Metodykę ProResearch. Uczestnicy otrzymają możliwość:

 • Zdobycia wiedzy na temat specyfiki projektów badawczych w każdej fazie cyklu życia projektu.
 • Zapoznania się z praktycznymi aspektami przygotowania wniosku projektowego.
 • Zdobycia umiejętności planowania struktury zarządzania projektem, skutecznego nim zarządzania w fazach jego realizacji i zamykania.

Metody pracy:

Zajęcia mają charakter interaktywny. Realizowane są w formie krótkich wykładów, uzupełnianych o wymianę praktycznych doświadczeń oraz moderowanej dyskusji.

Znaczna część omawianych zagadnień ćwiczona jest na bazie studium przypadku zarówno międzynarodowych jak i krajowych projektów badawczych.

 

Cena dwudniowego szkolenia: 1400 zł brutto/osoba

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Dzień I /19.03.2015- czwartek/

Wprowadzenie

 • Komplementarność źródeł finansowania badań europejskich.
 • Specyfika projektów badawczych.
 • Cykl życia projektu badawczego.
 • Poziomy zarządzania projektem badawczym.
 • Projekt badawczy, a strategia organizacji macierzystej.

Definiowanie i planowanie projektu badawczego

 • Procesy/obszary zarządzania w fazie przygotowania.
 • Analiza dokumentacji konkursowej.
 • Otoczenie projektu badawczego.
 • Tandem: menadżer badań – lider naukowy.
 • Organizacja zespołu badawczego.
 • Planowanie struktury zarządzania.
 • Definiowanie „deliverables” projektu.
 • Struktura Podziału Prac.
 • Definiowanie Pakietu „Zarządzanie”.
 • Tworzenie harmonogramu projektu.
 • Wyznaczanie „kamieni milowych” w harmonogramie.
 • Definiowanie budżetu.
 • Kategorie kosztów.

Dzień II /20.03.2015- piątek/

Definiowanie i planowanie projektu badawczego (cd)

 • Proces analizy ryzyka.
 • Obszary zagrożeń w projektach badawczych.
 • Proces zarządzania zmianami.
 • Procesy komunikacji z otoczeniem projektu badawczego.

Ewaluacja projektu badawczego

Realizacja projektu badawczego (cd)

 • Umowy w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych.
 • „Kick-off” projektu.
 • Rola koordynatora/menadżera badań, rola partnerów w fazie realizacji.
 • Monitorowanie prac w projekcie badawczym.
 • Płatności, controlling kosztów.
 • Raportowanie okresowe.

Zamknięcie projektu badawczego

 • Procesy/obszary zarządzania w fazie „Zamykania”.
 • Rola zamykającego spotkania projektowego.
 • Świadomość praw własności intelektualnej.
 • Raportowanie końcowe, audyt KE.
 • Przegląd projektu po stronie instytucji macierzystej.

Zamknięcie szkolenia


Dodatkowe informacje