11
Szkolenie:„Reforma szkolnictwa wyższego 2011 – ważne zmiany”

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie regulacje prawne będące drugim etapem wprowadzania w życie reformy szkolnictwa wyższego zapoczątkowanej 1 października 2011 r.

Reforma w zakresie w jakim funkcjonuje od początku 2012 r. niesie ze sobą szereg istotnych zmian prawno-organizacyjnych w uczelniach. Niezależnie od tego, czy zmiany te przyjmowane są z akceptacją, czy też postrzegane są przez środowisko akademickie jako działania kontrowersyjne, nie ulega wątpliwości, że wymagają one odpowiedniego przygotowania zarówno władz jak i kadry administracyjnej każdej szkoły wyższej.

Oferowane przez nas szkolenie, ukierunkowane jest szczególnie na zmiany, które wiążą się z:

  •  realizacją międzynarodowych projektów badawczych i tych wspierających badania,
  •  współpracą nauki z przemysłem (m.in. instytucja spółki celowej),
  •  ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną uczelni.
     

Szkolenie kierujemy wyłącznie do przedstawicieli szkół wyższych reprezentujących:

- działy prawne
- Kwestury
- działy Kadr i Płac.