11
Szkolenie: „Skuteczne przygotowanie wniosków projektowych w ramach Horizon 2020.”

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i podniesienie wybranych kompetencji w obszarze przygotowania poszczególnych części wniosku projektowego Horizon 2020, z uwzględnieniem wymogów formalnych definiowanych przez KE i kryteriami oceny uwzględnianymi przez ewaluatorów. Integralnym elementem szkolenia jest zapoznanie uczestników z optymalnym podejściem do organizacji procesu przygotowania wniosku projektowego, tak w instytucji inicjującej projekt (najczęściej przyszły koordynator), jak i w ramach definiowanego konsorcjum projektowego.

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie jest prowadzone w oparciu o autorski moduł prowadzącego i ma charakter doradczy.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość:

 • zdobycia, pogłębienia i utrwalenia wiedzy na temat przygotowania wniosku projektowego Horizon 2020, zarówno tego o charakterze wspierającym jak i badawczym; 

 • zdobycia praktycznych umiejętności właściwego przygotowania tych części wniosku projektowego, które sprawiają szczególną trudność przygotowującym i mają bezpośrednie odzwierciedlenie w kryteriach ewaluacji projektów Horizon 2020.


Metody pracy:
Zajęcia mają charakter interaktywny.
Forma pracy: krótkie wykłady wprowadzające kolejne obszary wiedzy, ćwiczenia praktyczne, dyskusja moderowana. Większość omawianych zagadnień ćwiczona jest na przykładach z rzeczywistych wniosków projektowych składanych w ramach Horizon 2020 i autentycznych uwagach ewaluatorów.

Zakres szkolenia:
Wprowadzenie

 • Charakterystyka konkursów ogłaszanych w ramach Horizon 2020;
 • Tło polityczne na poziomie europejskim, wpływające na kształt Horizon 2020;
 • Strategiczne dokumenty UE;
 • Rola poszczególnych schematów finansowania;
 • Struktura wniosku projektowego Horizon 2020, a dostępne schematy finansowania;
 • Dokumentacja konkursowa.

Od pomysłu do wniosku projektowego

 • Procesy/obszary wiedzy w fazie przygotowania wniosku projektowego Horizon 2020;
 • Organizacja procesu przygotowania wniosku projektowego;
 • Kryteria oceny składanych wniosków;
 • Sekrety Horizon 2020;
 • Wypracowanie pomysłu na projekt;
 • Definiowanie koncepcji i Planu Pracy projektu;
 • Definiowanie Konsorcjum projektowego;
 • Planowanie i przedstawienie procedur zarządzania projektem;
 • Definiowanie budżetu projektu;
 • Przedstawienie potencjalnego wypływu projektu;
 • Opracowanie planu upowszechniania i wykorzystania wyników projektu;
 • Kwestie etyczne i równości płci we wniosku Horizon 2020.

Zamknięcie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia;
 • Strategia organizacji na Horizon 2020;
 • Indywidualna strategia na Horizon 2020 (naukowców, przedsiębiorców).
Dodatkowe informacje

Formularz zgłoszeniowy

Ekspert prowadzący szkolenie