11
Szkolenie: „Umowy jako narzędzie zabezpieczenia praw w projektach badawczych, w tym w ramach Horizon 2020 oraz opodatkowanie dochodów uzyskanych z Horizon 2020 ”.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia, negocjacji i interpretacji umów w międzynarodowych projektach badawczych, na przykładzie umów projektów Horizon 2020 oraz zasad opodatkowania dochodów uzyskanych z prac w ramach Horizon 2020. Celem szkolenia jest także wyjaśnienie zasad wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi umowami w ww. projektach.  Program szkolenia obejmuje wiedzę opartą na rzeczowej analizie prawnej oraz praktycznych doświadczeniach stosowania prawa przy realizacji badawczych projektów o charakterze międzynarodowym.

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie jest prowadzone w oparciu o autorski moduł eksperta i ma charakter doradczy.

Uczestnicy będą mieli możliwość:

 • zdobycia, pogłębienia i utrwalenia wiedzy w zakresie tworzenia, negocjacji oraz efektywnego korzystania z umów w projektach międzynarodowych;
 • zdobycia wiedzy na temat najnowszego orzecznictwa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z Horizon 2020, a także zdobycia wiedzy w zakresie funkcjonowania mechanizmów wykładni prawa podatkowego dla dochodów tzw. „bezzwrotnej pomocy”, w tym Horizon 2020.

Metody pracy:
Zajęcia mają charakter interaktywny. Forma pracy, to krótkie wykłady wprowadzające kolejne obszary wiedzy oraz dyskusja moderowana wraz z omówieniem przykładów praktycznych. Analiza wszystkich prezentowanych zagadnień prawnych oparta jest na doświadczeniach praktycznych i obejmuje szereg aspektów stosowania prawa,w których praktyka ta odbiega od założeń teorii.

Zakres szkolenia:

Wstęp do zagadnień umów, jako narzędzi zabezpieczenia praw.

 • Funkcje umów w projektach;
 • Forma umowy, a jej skuteczność;
 • Elementy konieczne umów w projektach;
 • Umiejętność prawidłowego czytania treści umowy, jako gwarancja umiejętności  jej tworzenia.

Umowy w międzynarodowych projektach badawczych na przykładzie Horizon 2020

 • Zależności prawne i faktyczne pomiędzy poszczególnymi umowami w projekcie;
 • Umowa o grant;
 • Umowa konsorcjum;
 • Umowy z wykonawcami, w tym umowy o pracę;
 • Umowy z wykonawcami prac w projektach;
 • Regulacje wewnętrzne instytucji, a wymogi projektów.

Podatki dochodowe w projektach Horizon 2020 i w innych źródłach finansowania badań.

 • Przepisy prawa i zasady wykładni przepisów o podatkach dochodowych od osób fizycznych
  i prawnych;
 • Najnowsze orzecznictwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w Horizon 2020.