11
Szkolenie: „Zarządzanie finansami w projektach Horizon 2020"

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i podniesienie wybranych kompetencji w obszarze skutecznego zarządzania projektami realizowanymi w ramach Horizon 2020 w każdej fazie cyklu życia projektu międzynarodowego. Poruszane zagadnienia odnoszą się do projektów o charakterze badawczym, wspierającym i koordynacyjnym.

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie jest prowadzone w oparciu o autorski moduł prowadzącego i ma charakter doradczy.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość:

 • zdobycia, pogłębienia i utrwalenia wiedzy na temat ważnych aspektów zarządzania finansami na etapie przygotowania wniosku projektowego (o charakterze badawczym, wspierającym, koordynacyjnym);
 • zdobycia praktycznych umiejętności definiowania budżetu międzynarodowego projektu Horizon 2020 (o charakterze badawczym, wspierającym i koordynacyjnym);
 • zdobycia wiedzy na temat skutecznego zarządzania finansami w fazie realizacji i zamknięcia projektu międzynarodowego Horizon 2020 (o charakterze badawczym, wspierającym i koordynacyjnym).

Metody pracy:
Zajęcia mają charakter interaktywny.
Forma pracy: krótkie wykłady wprowadzające kolejne obszary wiedzy, ćwiczenia praktyczne, dyskusja moderowana.

Zakres szkolenia:
Wprowadzenie

Komplementarność źródeł finansowania badań europejskich
Cykl życia międzynarodowego projektu badawczego, a zarządzanie finansami projektu.

Zarządzanie finansami w fazie przygotowanie wniosku  projektowego

 • Rodzaje wydatków, w zależności od występujących schematów finansowania;
 • Koszty kwalifikowalne projektu;
 • Definiowanie budżetu - kalkulacja kosztów całkowitych projektu.

Zarządzanie finansami w fazie realizacji projektu

 • Fundusz Gwarancyjny;
 • Płatności;
 • Karty czasu pracy;
 • Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych;
 • Zasady wypłacania dodatkowych wynagrodzeń;
 • Podatek dochodowy w projektach Horizon 2020;
 • Podatek VAT w projektach Horizon 2020;
 • Zasady księgowania kosztów w Horizon 2020;
 • Dobre praktyki zarządzania budżetem.

Zamknięcie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia;
 • Dyskusja i sesja informacji zwrotnej.
   
Dodatkowe informacje