11
Szkolenie: „Zarządzanie i ochrona prawa własności intelektualnej w instytucji naukowo-badawczej z uwzględnieniem reformy szkolnictwa wyższego 2011”

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i podniesienie wybranych kompetencji w obszarze zarządzania i ochrony praw własności intelektualnej w działalności badawczej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa wprowadzanych w ramach reformy szkolnictwa wyższego 2011 r.

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie jest prowadzone w oparciu o autorski moduł eksperta i ma charakter doradczy.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość:

 • zdobycia, pogłębienia i utrwalenia wiedzy na temat istoty praw własności intelektualnej;
 • zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie obrotu prawami własności intelektualnej;
 • zdobycia praktycznych wiadomości na temat zakresu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym dotyczącego praw własności intelektualnej.

Szkolenie przygotowane zostało z uwzględnieniem specyfiki zarządzania prawami własności intelektualnej w międzynarodowych projektach badawczych.

Metody pracy:
Zajęcia mają charakter interaktywny.
Forma pracy: krótkie wykłady wprowadzające kolejne obszary wiedzy, ćwiczenia praktyczne, dyskusja moderowana. Prezentowane przykłady odnoszą się do rzeczywistych przypadków zaistniałych w działalności badawczej.

Zakres szkolenia:
Prawa własności intelektualnej – zakres przedmiotowy

 • Rodzaje i podział praw własności intelektualnej;
 • Przepisy prawa dotyczące praw własności intelektualnej;
 • Zasady ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej;
 • Rola praw własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej i gospodarczej.

Cykle życia praw własności intelektualnej

 • Cykle życia praw własności intelektualnej w zależności o rodzaju prawa;
 • Formy zabezpieczeń prawnych na każdym etapie cyklu życia praw własności intelektualnej;
 • Procedury bezpiecznego zarządzania prawami własności intelektualnej na każdym etapie cyklu życia.

Reforma szkolnictwa wyższego 2011, a zarządzanie prawami własności intelektualnej

 • Zarządzanie prawami własności intelektualnej w znowelizowanej ustawie
  Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • Zakres swobody w wykonaniu zobowiązań ustawowych;
 • Powiązanie regulacji prawnych z cyklem życia praw własności intelektualnej.

Współpraca nauki z przemysłem, a prawa własności intelektualnej

 • Własność intelektualna – towar, czy dobro narodowe?;
 • Komercjalizacja wiedzy, a świadome zarządzanie prawami własności intelektualnej;
 • Modele współpracy nauki z przemysłem w oparciu o prawa własności intelektualnej.