11
Referencje
„Pragnę potwierdzić wysoką jakość oraz praktyczny charakter świadczonych usług. Na uwagę zasługuje profesjonalna, proaktywna postawa Ekspertów Spółki, prezentowana w toku realizowanej współpracy. Wsparcie ze strony AMbER Project sp. z o.o. pozw... Czytaj więcej >>

Politechnika Gdańska
"Współpraca z AMbER Project zwiększyła świadomość i wiedzę pracowników IMP PAN, realizujących projekty naukowe w zakresie prawnych uwarunkowań realizacji projektów. We współpracy Spółka AMbER wykazała się profesjonalizmem w zakresie szkoleni... Czytaj więcej >>

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
„I have found Ms. Joanna Stalewska as well organised and very reliable person. She has profund knowledge and skills to efficiently manage international projects realised under the EU programmes”. Her communication skills, both written and ver... Czytaj więcej >>

Scientific Officer
DG Research, European Commission
"Szczególnie warty podkreślenia jest fakt, iż szkolenie zostało przygotowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, a co najważniejsze zostało przeprowadzone z głębokim zrozumieniem specyfiki realizowanych projektów, co jest niezwykle istotne ... Czytaj więcej >>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
"Mając okazję korzystać z usług o charakterze prawnym spółki AMbER Project sp. z o.o., wyrażam uznanie dla świadczonych usług, które zawsze realizowane były terminowo oraz zgodnie z umówionymi wcześniej zasadami." ... Czytaj więcej >>

ITTI Sp. z o.o.
"Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy udzielić rekomendacji firmie AMbER Project jako solidnemu i rzetelnemu partnerowi. AMbER Project dotrzymuje uzgodnionych w umowie warunków, a powierzone zadania prowadzone są w sposób profes... Czytaj więcej >>

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
"Firma posiada ogromne zasoby wiedzy zarówno w zakresie międzynarodowych programów pomocowych, jak i w zakresie ram prawnych funkcjonowania uczelni polskich, co w rezultacie decyduje o świetnym przygotowaniu merytorycznym w zakresie świ... Czytaj więcej >>

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
"Pracownicy firmy Amber Project wykazują się starannym przygotowaniem merytorycznym i profesjonalizmem, dzięki czemu uzyskane przez nas wsparcie pozwoliło na efektywne przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kosztowej projektu bad... Czytaj więcej >>

Explomet Zakład Technologii Wysokoenergetycznych sp. j.
"Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm, elastyczność i wysoka intensywność pracy, jaką oferował AMbER Project Group".         Pełny tekst referencji dostępny na życzenie Czytaj więcej >>

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
"Rekomendujemy Panią Joannę Stalewską - AMbER Project sp. z o. o. jako rzetelnego partnera, świadczącego usługi szkoleniowe na wysokim poziomie".         Pełny tekst referencji dostępny na życzenie Czytaj więcej >>

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
"Ogromnym atutem firmy AMbER Project Group są doskonałe umiejętności networkingu i skuteczność w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich".         Pełny tekst referencji dostępny na życzenie Czytaj więcej >>

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
"Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę AMbER Project Group jako profesjonalną firmę doradczą, gwarantującą bezpieczeństwo w zakresie aplikowania i realizacji projektów badawczych, dzięki najwyższej jakości oferowanych usług, świadczonych pr... Czytaj więcej >>

Semicon Sp. z o. o.
"Profesjonalizm całego zespołu z wyraźnym podkreśleniem wysokich kompetencji Pana mecenasa Piotra Bednarka (opinia Radców Prawnych instytucji naukowych wchodzących w skład konsorcjum) oceniam bardzo wysoko i  z całą odpowiedzialnością polecam wsp... Czytaj więcej >>

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego