11
Referencje

"Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy udzielić rekomendacji firmie AMbER Project jako solidnemu i rzetelnemu partnerowi. AMbER Project dotrzymuje uzgodnionych w umowie warunków, a powierzone zadania prowadzone są w sposób profesjonalny".

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego