11
Referencje

"Firma posiada ogromne zasoby wiedzy zarówno w zakresie międzynarodowych programów pomocowych, jak i w zakresie ram prawnych funkcjonowania uczelni polskich, co w rezultacie decyduje o świetnym przygotowaniu merytorycznym w zakresie świadczonych usług."

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie