11
Referencje

"Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm, elastyczność i wysoka intensywność pracy, jaką oferował AMbER Project Group".

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk