11
Referencje

"Profesjonalizm całego zespołu z wyraźnym podkreśleniem wysokich kompetencji Pana mecenasa Piotra Bednarka (opinia Radców Prawnych instytucji naukowych wchodzących w skład konsorcjum) oceniam bardzo wysoko i  z całą odpowiedzialnością polecam współpracę z firmą AMbER Project."

 

 

 

 

Pełny tekst referencji dostępny na życzenie

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego